recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

Partners Recap

Brainport Development N.V. (lead partner)

www.brainportdevelopment.nl

Brainport Development N.V. (BD)
Emmasingel 11
5611 LZ Eindhoven
Nederland
http://www.brainportdevelopment.nl/
contactpersoon:  Anne Landstra
telefoon: 040 7512424
e-mail:   a.landstra[@]brainportdevelopment.nl 
Brainport Development N.V. is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Eindhoven, dat bekend staat als de kern van de Zuid-Oost Nederlandse Top Technologie regio. BD stimuleert de ontwikkeling van nieuwe steunpilaren voor de arbeidsmarkt, technologie, bedrijfsontwikkeling en innovatie. BD heeft uitgebreide ervaring en deskundigheid in het ontwikkelen van marktgedreven platforms en structuren die kennis- en onderzoeksinstituten én bedrijven helpen een innovatievoorsprong en concurrentiekracht te versterken. In het project zal BD haar ervaringen inbrengen in bedrijfsontwikkeling, het samenbrengen van vraag en aanbod en het opzetten en versterken van netwerken en groeiclusters. BD heeft ook het Brainport Health Innovation Program opgezet, een zeer relevant platform waarop nationale en internationale partijen (binnen de gezondheidszorg, de overheid, kennis- en onderzoeksinstituten en de industrie) kennis delen en initiatieven samenvoegen op het gebied van gezondheidszorg en technologie.

Technische Universiteit Eindhoven

www.tue.nl/

Technische Universiteit Eindhoven (TU Eindhoven)
Den Dolech 2
5612 AZ Eindhoven
Nederland
www.tue.nl/
contactpersoon:  Jan Misker
telefoon: 040 247 3272
e-mail:   j.s.misker[@]tue.nl

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een internationaal vooraanstaande onderzoeksuniversiteit die zich specialiseert in engineering science & technology. Het topkwaliteit onderwijs van de TU/e draagt bij aan de vooruitgang van de engineering sciences, de ontwikkeling van technologische innovaties en, daarom, aan economische groei. Als zodanig is de TU/e de motor van de regionale kenniseconomie. Gezondheid is één van de top drie onderzoeksprioriteiten. In project RECAP zal de TU/e haar ervaring en deskundigheid inbrengen in ICT systemen en tools, evenals in monitoring, en haar inzicht in zorg en herstel processen. De TU/e zal ook haar ervaring delen vanuit het speciale onderwijsprogramma Qualified Medical Informatics (QMI).

Catharina-Krankenhaus

www.catharina-ziekenhuis.nl

Catharina-Krankenhaus
Michelangelo-laan 2
5623EJ Eindhoven

Nederland

www.catharina-ziekenhuis.nl
contactpersoon:  Prof Dr HHM Korsten
telephone: 040-239 9111
e-mail:   erik.korsten[@]catharina-ziekenhuis.nl

Het Catharina Ziekenhuis is een groot regionaal opleidingsziekenhuis dat een actieve rol speelt in de innovatie en verbetering van de zorgcyclus in de Noord-Brabantse regio. Het ziekenhuis is bovendien het grootste cardio-vasculaire behandelcentrum van de Benelux. Het wil gezien worden als een ziekenhuis dat de patient centraal stelt en stelt alles in het werk om het ziekenhuisverblijf voor patiënten zo kort mogelijk de houden en daarmee op een professionele en verantwoordelijke manier te helpen met de overgang naar en het herstel thuis. Als belangrijke speler in de zorgcyclus heeft het Catharina intensieve relaties en dagelijkse contacten met alle belanghebbenden in het proces: medische professionals, artsen, verpleegkundigen, huisartsenpraktijken, thuiszorg instellingen, patiënten en de directe omgeving van patiënten. Het ziekenhuis onderhoudt bovendien nauwe banden met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven, die moderne oplossingen bieden voor ziekenhuiszorg én zorg op afstand.

Thomas More Kempen

www.khk.be

Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
B-2440 Geel
Belgium
www.khk.be
contactpersoon: Louis Peeraer
telefoon: +32 14562310
e-mail:   Louis.peeraer[@]khk.be

Thomas More Kempen (TMK) telt 11 departementen en meer dan 6,400 studenten. De TMK heeft altijd een sterke faciliterende rol gespeeld bij de regionale ontwikkeling in Kempen, een dynamische regio in Vlaanderen, het Nederlandstalige deel van België. Het TMK neemt deel in de ERASMUS, Leonardo en Tempus projecten, ter bevordering van docent- en studentmobiliteit, pilot projecten en programmaontwikkeling. Er is ook een actieve deelname in ontwikkelingsprojecten (via de KULeuven Associatie) en in ERASMUS BELGICA, het uitwisselingsprogramma voor de verschillende taalgemeenschappen in België. TMK heeft uitstekende banden met het bedrijsleven en de industrie in de regio Kempen en daarbuiten, in het bijzonder met kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). TMK voert ook het MOBILAB, een multidisciplinair onderzoekslaboratorium voor biomedische en revalidatie technologie. Het helpt klinische partners met nieuwe technologieën, door het opzetten van prototype systemen en het uitvoeren van validatiestudies. Deze technologie vormt de link tussen ontwikkelaars van nieuwe hardware, signal/image processing algorithmes en de klinische partners. Onderzoeksinteresses zijn real-time biomedical signal and image processing.

Stad Turnhout

www.turnhout.be

Stad Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Belgium
www.turnhout.be
contactpersoon:  Kelly Verheyen
telefoon: + 32 14 44 33 60
e-mail:   Kelly.verheyen[@]turnhout.be

Turnhout (inwoners: 40,000) ligt in het Noord-Oosten van de provincie Antwerpen. Turnhout is de juridische en administratieve hoofdstad van de regio Kempen en het lokale district. Het stadsbestuur maakt zich sterk voor de bevordering van stedelijke ontwikkeling (inclusief de zorgsector) en heeft verschillende experts in dienst op dit gebied. De Stad Turnhout heeft deelgenomen in verscheidene Interreg IIIA en IVA projecten en is als partner verbonden aan het “Pure Hubs” Interreg IVB NWE project, dat is begonnen in 2011 en zich richt op de bevordering van landelijke bedrijvigheid.
Ten behoeve van de RECAP thema’s heeft de stad een groot lokaal netwerk van zorgverleners, patiëntenorganisaties en twee ziekenhuizen. De stad is momenteel bezig met het opzetten van een veldlaboratiorium in het standscentrum, in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen. De “Levende Lab” gaat over expirimentatie en co-creatie met echte gebruikers in echte leefomgevingen, waarin de gebruikers samen met onderzoekers, bedrijven en overheidsinstellingen zoeken naar nieuwe oplossingen, nieuwe producten, nieuwe diensten of nieuwe bedrijfsvormen in een open innovatieproces. Dat is hoe Levende Labs beogen bij te dragen aan een nieuw Innovatie Systeem waar gebruikers en burgers...

Academisch Ziekenhuis Maastricht

www.english.azm.nl

Academisch Ziekenhuis Maastricht
P. Debeyelaan 25
6229 HX Maastricht

Nederland

www.english.azm.nl
contactpersoon:  Prof.dr Hans-Peter Brunner-La Rocca

telefoon: 043 387 7097
e-mail:   hp.brunnerlarocca[@]mumc.nl

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) heeft drie primaire taken: patiëntenzorg, opleiding/training en onderzoek. Het azM heeft 175 bedden en meer dan 4,700 personeelsleden. Top klinische zorg en top verwijzingszorg spelen een belangrijke rol naast standaard patiëntenzorg en worden zorgvuldig in lijn gebracht met het fundamentele onderzoek van de factulteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit van Maastricht, evenals met expirimenteel en ander klinisch onderzoek. De primaire onderzoeksgebieden van het azM zijn cardio-vasculaire aandoeningen (CVD), oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheid en neurowetenschappen.
Het Maastrichts Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+, een bestuurlijke samenwerking tussen het azM en de Universiteit van Maastricht) is erop gericht een toonaangevend kenniscentrum van wereldklasse te zijn op het onderzoeksgebied van CVD. In dat kader is een cardio-vasculaire campus opgericht voor bedrijvigheidontwikkeling. Het campusbeleid en activiteiten versterken het innovatiepotentieel door het samenbrengen van onderzoek, zorg en ondernemerschap. Dat maakt een cyclus van innovatie mogelijk binnen de cardio-vasculaire zorgketen.
azM heeft zich aangesloten bij RECAP ten behoeve van nauwere samenwerking met andere Noord-West Europese ziekenhuizen binnen de projectthema’s, om projecten te faciliteren voor onderzoek spin-off bedrijven en voor regionale, nationale en Europese bedrijven die publiek-private samenwerkingen nastreven.

Stichting IMEC Nederland

www.imec-nl.nl

Stichting IMEC Nederland
High Tech Campus 48
5656 AE Eindhoven
Nederland
www.imec-nl.nl
contactpersoon:  Bert Gyselinckx
telefoon: 040 4020456
e-mail:   bert.gyselinckx[@]imec-nl.nl
IMEC houdt hoofdkantoor in Leuven, België, en heeft kantoren in Nederland, Taiwan, de Verenigde Staten, China en Japan. Van de meer dan 1,750 personeelsleden van IMEC zijn er meer dan 550 industriele residenten en gastonderzoekers. In 2009 behaalde IMEC een omzet (P&L) van 275 miljoen euro.
IMEC doet wereldwijd toonaangevens onderzoek in nanoelectronics. Het bedrijf koppelt haar wetenschappelijke kennis met de innovatieve kracht van wereldwijde samenwerkingen in ICT, gezondheid en energie en levert relevante technologische oplossingen in deze sectoren. In een unieke high-tech omgeving is het toptalent van IMEC toegewijd aan het leveren van de bouwstenen voor een beter leven in een duurzame samenleving. IMEC is momenteel betrokken in ongeveer 100 lopende Europese projecten en 30 projecten die nog in onderhandeling zijn.

Health Enterprise East Ltd.

www.hee.org.uk

Health Enterprise East Ltd.
CTBI Building, Papworth Hospital
CB23 3RE Papworth Everard
United Kingdom
www.hee.org.uk
contactpersoon:  Stuart Thompson
telefoon:  +44 (0)1480 364925
e-mail: stuart.thomson[@]hee.org.uk

Health Enterprise East (HEE) is de innovatie hub voor Oost-Engeland van de Britse National Health Service (NHS). De organisatie is opgezet om diensten voor het beheer van intellectuele eigendommen te leveren aan de 40 acute, primaire zorg, geestelijke gezondheidszorg en andere NHS stichtingen (‘trusts’) in de regio. HEE helpt personeel in deze trusts om hun innovaties te beschermen, te ontwikkelen en te commercialiseren. Commercialisatie gebeurt via licensering danwel bedrijfsvorming met investeringskapitaal. HEE helpt ook bedrijven van over de hele wereld de NHS markt beter te begrijpen en biedt toegang tot de expertise van NHS personeel in Oost-Engeland. HEE is betrokken in een aantal projecten in uiteenlopende ontwikkel- en evaluatiestadiums op gebied van eHealth. Vanwege haar werk in licensering en dienstverlening aan bedrijven begrijpt HEE ook de moeilijkheden waar bedrijven tegenaan lopen bij het in de klinische praktijk brengen van hun innovaties en werkt HEE mee om die moeilijkheden uit de weg te werken.

K.U.Leuven Research & Development

www.kuleuven.be

K.U. Leuven Research & Development
Oude Markt 13
3000 Leuven
Belgium
www.kuleuven.be
contactpersoon:  Siegfried Jaecques
telefoon: +32-16-327096
e-mail:   Siegfried.Jaecques[@]lrd.kuleuven.be

De KU Leuven is één van de grootste universiteiten in België, met meer dan 9,500 personeelsleden en een onderzoeksbudget van 330 miljoen euro (2008 cijfers). Daarnaast hebben de universitaire ziekenhuizen een personeelsbestand van 8,500 leden. KU Leuven Research & Development (LRD) is het verbindingskantoor voor kennis en technologie van de KU Leuven. LDR heeft uitgebreide ervaring met interregionale samenwerking door FP7 en Interreg projecten en de ELAt (Eindhoven-Leuven-Aachen driehoek).

Algemeen Ziekenhuis Turnhout

www.az-t.be

Algemeen Ziekenhuis Turnhout
Steenweg op Merksplas 44-B
2300 Turnhout
België
www.az-t.be
contactpersoon:  Dr. Jo Leysen
telefoon: +32 14 44 4666
e-mail:   jo.leysen[@]azturnhout.be

De missie van het AZ Turnhout is het bieden van gespecialiseerde zorg aan de inwoners van de regio Kempen. Het ziekenhuis heeft 665 bedden, 157 artsen en totaal 1,820 personeelsleden. Het ziekenhuis beoogt geïntegreerde zorg te leveren en continuïteit (opvolging van ziekenhuiszorg) en kwaliteit (gebruikmakend van moderne, efficiënte en veilige technologieën) te borgen. In het AZ wordt gewerkt met multidisciplinaire teams, die bouwen op de onderlinge, gediversiviseerde expertise van de teamleden en die patiëntenzorg benaderen als een coherente beleving.
Het AZ Turnhout neemt samen met de KU Leuven deel in het European Quality Care Pathway project, waarin de effecten worden bestudeerd van de invoering van zorgpaden en waarin wordt onderzocht waarom en onder welke omstandigheden zorgpaden functioneren. AZ Turnhout is lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven waarin wordt gewerkt aan verschillende projecten die gaan over bijvoorbeeld verpleegkunde, zorg & herstel en financiën.
AZ Turnhout al in het RECAP project haar expertise inbrengen van de afdeling cardiologie en de CCU unit, alsmede haar expertise in het trainen van personeel. RECAP partners kunnen ook profiteren van de uitgebreiden samenwerking van het AZ met de Huisartsen Vereniging.

Universiteit Maastricht

www.maastrichtuniversity.nl

Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastrich

Nederland

www.maastrichtuniversity.nl
contactpersoon: Henk Hoogervorst
telefoon: +31 43 387 7097
e-mail:   h.hoogervorst[@]facburfdg.unimaas.nl

De onderzoeksprogramma's van de Universiteit Maastricht (UM) richten zich op een beperkt aantal onderzoeksthema’s, ieder uitgevoerd door multidisciplinaire teams. De Faculteit Health, Medicine and Life Sciences beslaat een zestal domeinen, waaronder CVD.
Het Maastrichts Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+, een bestuurlijke samenwerking tussen het azM en de Universiteit van Maastricht) is erop gericht een toonaangevend kenniscentrum van wereldklasse te zijn op het onderzoeksgebied van CVD. In dat kader is een cardio-vasculaire campus opgericht voor bedrijvigheidontwikkeling. Het campusbeleid en activiteiten versterken het innovatiepotentieel door het samenbrengen van onderzoek, zorg en ondernemerschap. Dat maakt een cyclus van innovatie mogelijk binnen de cardio-vasculaire zorgketen.
Een veelheid aan spin-off bedrijven, mede op gebied van gezondheid en medicijnen, vinden hun oorsprong in de UM en worden gevoerd vanuit de campus.

North East London Foundation Trust

www.nelft.nhs.uk

North East London Foundation Trust
Goodmayes hospital, Barley Lane
IG3 8XJ Ilford
United Kingdom
www.nelft.nhs.uk
contactpersoon: Mary Currie
telefoon: 0044 844 600 1200
e-mail:   mary.currie[@]swessex.nhs.uk

North East London Foundation Trust (NELFT) is onderdeel van de Britse National Health Service (NHS) en aanbieder van gemeenschap en geestelijke gezondheidszorg in de aan elkaar grenzende regio’s Noord-Oost Londen en Zuid-West Essex in het Verenigd Koningrijk. De NHS Stichting (‘Trust’) biedt gezondheidszorg aan de totaal 1,5 miljoen inwoners van beide regio’s met een jaarlijkse besteding van rond de 300 miljoen euro.
NELFT heeft volwassen specialistische zorgteams die verpleegkundige zorg bieden aan mensen in de gemeenschap met langdurige aandoeningen. In het verleden heeft NELFT het gebruik van telehealth apparatuur uitgeprobeerd bij patiënten met het idee om angstigheid bij patiënten terug te dringen, patiënten in hun eigen huis te laten blijven en, in potentie, het aantal huisbezoeken door verpleegkundig personeel terug te dringen door gebruik te maken van de mogelijkheden om klinische condities op afstand te monitoren. NELFT is op dit moment ook bezig met de uitrol van een ‘mobile working strategy’ die clinici verbeterde toegang moet geven tot klinische zorgarchieven buiten de standaard werkplek, bijvoorbeeld ‘onderweg’. NELFT kijkt met grote belangstelling uit naar verder onderzoek naar de impact van de uitrol van telehealth op grotere schaal voor patienten die gediagnostiseerd zijn met langdurige aandoeningen.