recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

Over recapWaarom?
De snel verouderende samenleving betekent een snel groeiende vraag naar gezondheidszorg. Er is meer efficiency nodig en Telehealth is daarbij een belangrijke ontwikkeling. Projectpartners zoeken daarin samen naar oplossingen voor problemen die de introductie van nieuwe, slimme ICT oplossingen belemmeren. Die problemen zijn gekoppeld aan financiën, organisatorische knelpunten en juridische problemen.

Recap benadert die groeiende  vraag naar Telehealth als een kans om innovatieve oplossingen te  introduceren op de markt. Daarbij gaat het om diensten zoals het op afstand diagnosticeren, behandelen en monitoren. De Telehealth sector in de partnerregio’s bestaat uit 145 bedrijven die werk bieden aan circa 115.000 mensen.

Doelstellingen
Het Recap project is gefocust op:

+   het bevorderen van bedrijfsontwikkeling door het bevorderen van Telehealth toepassingen;

+   het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden (Europees of internationaal) en modellen van samenwerking;

+   het ontwikkelen van structuren voor een betere besluitvorming. Op deze wijze is het mogelijk om effectief op afstand diagnoses stellen en te behandelen;

+   het ontwikkelen van een structuur en een kader van een transnationaal geïntegreerd zorgmodel waarbij gebruik gemaakt wordt van het transnationaal gezondheidsportal.

 

Er zijn drie terreinen geïdentificeerd, gebaseerd op bestaande regionale Telehealth ontwikkelingen. Op deze drie terreinen is samenwerking cruciaal:

+   innovatieve instrumenten;

+   organisatie;

+   besluitvormingssystemen.


Transnationale cooperatie
Recap is een transnationaal project dat uit dertien samenwerkende partners bestaat afkomstig uit drie regio's in Noord West Europa.

Onderzoek en het testen van innovaties zal plaatsvinden in regionale hubs, die ieder focussen op een aspect waarmee men al de nodige ervaring heeft opgedaan. Het aan elkaar koppelen van bestaande kennis in de hubs en het vertalen van kennis in bouwstenen die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van een Transnationaal Gezondheid Innovatie Portal, is het belangrijkste resultaat van Recap. Het opschalen van de bestaande regionale portals naar een transnationaal niveau is noodzakelijk om de groeiende behoefte te kunnen blijven faciliteren. Alleen krachtenbundeling kan een hoog niveau van zorg in de toekomst garanderen.  

Download hier de Engelstalige brochure

Nieuwsbrieven

#1 - maart 2013- Nieuwsbrief Regional Care Portal
#2 - november 2013 - Nieuwsbrief Regional Care Portal 
#3 - mei 2014 - Nieuwsbrief Regional Care Portal